Ul. Bolesława Chrobrego 43 
64-100 Leszno 

tel.: 607217758 

tel.: 609281888 

e-mail: ania.dekoracja@op.pl